Vårt företag
Vårt företag sysslar med uthyrning av bikupor och försäljning av vår goda ekologiska honung och andra biprodukter. Våra bin är små konstnärer som bygger konst i vax.


Anna och Thomas Blomlöf